Dnešní doba je v mnohém zcela jiná ještě oproti době třeba před padesáti lety. Bezpochyby jsme pokročili kupředu a smýšlíme možná stále racionálněji a praktičtěji, zatímco dříve se více kladl důraz na pevné tradice, náboženství nebo ideologický systém. Ne však nadarmo dnes mnozí prohlašují, že je dnešní svět čím dál rozvrácenější a stejně tak i hodnoty člověka. Dnes se totiž životní hodnoty značně změnily, už se neklade takový důraz na založení rodiny, pevného svazku, styku až po svatbě a podobně.

nešťastný muž

A v něčem by se skutečně dalo říci, že je dnešní doba horší, než v ta dřívější, v níž byly jasně nastavené dané životní hodnoty. A řeč je nyní konkrétně o hodnotách a přístupu k životu mladých mužů. Vliv má na to mnoho faktorů. Je to samozřejmě o dnešní velké volnosti, svobodě a možnostech, zrušení povinné vojenské služby, studování do vysokého věku atd. Mladí muži hodně zpohodlněli a činí to, co je pro ně nejvýhodnější a nejjednodušší. A mezi to patří také oddalování doby odchodu z rodného hnízda.

muž v kuchyni

Kterému mladíkovi by se nezamlouval full servis v domácím pohodlí u maminky. Mamá hotel má dnes v oblibě čím dál více mužů, a to i ve vysokém věku. Zvláště si v tom libují ti, o něž se maminka stále ráda stará, vaří jim a uklízí a nic po nich nechce. Bohužel je z toho dost zřejmé, že je to i chyba na straně matky, která má syna vést k osamostatnění a k vytvoření svého vlastního domova. Možná se to mladému muži zdá jako velice pohodlné a finančně nenáročné řešení, nicméně to má neblahý vliv na jeho budoucí život i vztahy.

Muž, který se chystá až v pokročilém věku opustit svou matku a domácí prostředí, to bude mít pravděpodobně dost těžké. Zvykl si totiž na pravidelnou a výbornou stravu od maminky a spoustu další péče. Poté může mít velmi vysoké až nerealistické nároky na svou budoucí partnerku. Bude po ní například chtít, aby vařila jako jeho matka a skákala kolem něho, jak si pískne. Taková očekávání mnohdy skončí katastrofálně. Muž není připraven na život, neumí se postavit na vlastní nohy, neví nic o partnerském životě a bude pravděpodobně dlouho trvat, než se osamostatní a bude umět zodpovědně přistupovat k životu.