Prožíváte jedno z nejkrásnÄ›jších období svého života? Uchovejte si oÄekávání VaÅ¡eho potomka v duÅ¡i v radostném znÄ›ní a zbavte se strachu, který je samozÅ™ejmÄ› s neznámými okolnostmi propojen. Kdo nechce být nepříjemnÄ› zaskoÄen, mÄ›l by být dokonale pÅ™ipraven! A v souvislosti s porodem a následnou péÄí o miminko to platí dvojnásobnÄ›. Zajímá Vás speciální nabídka kurzů, které jsou perfektnÄ› koncipovanou pÅ™edporodní přípravou? Pro budoucí rodiÄe je pÅ™ipraven excelentní program přípravné péÄe, a to vÄ›tÅ¡inou v rozmezí od dvacátého pátého do tÅ™icátého týdne tÄ›hotenství.

PÅ™idejte se k ostatním nastávajícím rodiÄům a pÅ™ijÄte se pÅ™ipravit

Zajímá Vás nabídka mateÅ™ského centra, ale nevyhovují Vám skupinové kurzy, případnÄ› se Vám poÅ™adatelé netrefili do Äasového harmonogramu, nevadí. Pro prvorodiÄky i druhorodiÄky existuje příležitost objednat si individuální a flexibilní přípravné hodiny na domácí adrese. ProÅ¡kolení odborníci Vás navÅ¡tíví ve Vám vyhovujícím termínu a vÄ›nují individuální péÄi vÅ¡em VaÅ¡im problémům a zodpovÄ›zení VaÅ¡ich otázek.